دکتر-حسین-مرادیان-جراح-بینی-شیراز

درباره دکتر حسین مرادیان

متخصص گوش، حلق و بینی - جراح سر و گردن

دکتر حسین مرادیان متولد 1365

در سال 1384  وارد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شدند.

در سال 1393  موفق به ورود به رشته گوش حلق بینی و جراحی سر و گردن  شدند.

در سال 1397 از دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارغ التحصیل این رشته شدند.

Call Now Button
Visit Us On TwitterVisit Us On Instagram