آرشیو برچسب : دکتر چال گونه در شیراز

چال گونه چیست ؟ حتما شما نیز افرادی را دیده اید که هنگام خنده یا کوچکترین حرکت لب ها، بخشی از لپ هایشان دچار فرورفتگی می شود. در اصل چال گونه فرورفتگی کوچکی در ناحیه لپ است که زیبایی چهره را چندین برابر می کند. افراد بسیار کمی به طور طبیعی دارای چال لپ یا […]

Visit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On Instagram