برچسب: جراحی بینی استخوانی طبیعی

  • جراحی بینی استخوانی در شیراز

    جراحی بینی استخوانی در شیراز

     بینی ها براساس نوع بافت و غضروف بینی دسته بندی می شوند ، بینی هایی که حجم غضروف آن زیاد باشد و پوست نازکی داشته باشد ، بینی استخوانی نامیده می شود . این بینی ها در صورتی که فرم مناسبی نداشته باشند ، طی جراحی بینی استخوانی در شیراز اصلاح فرم شده و زیبا…